Blog Màrqueting Digital Lluís Torné

La comunicació estratègica i el màrqueting digital per a comunicar marca en l'ecosistema digital

És vital establir l’objectiu de l’estratègia de marketing online, la qual estarà present com un fil conductor en totes les decisions. Si una marca no és prou coneguda, escollirà l’estratègia de Branding, sinó la de fidelització de clients o la de ‘generar leads' (potencials clients). En Comunicació i Màrqueting no es parla d’’aconseguir vendes’ sinó de ‘generar leads'. En general, les distintes estratègies no són pròpiament alternatives entre si, sinó que el que en realitat les distingeix és l’èmfasi que es posi en un objectiu o en un altre. Sintetitzant al màxim, podríem dir que l’estratègia marca el missatge principal i l’estil de les nostres accions o eines de màrqueting digital, passant pels tipus de comunicació i les xarxes socials que emprarem per obtenir una imatge positiva i un lloc rellevant en el mercat. L’anàlisi digital serà fonamental pel control i la millora dels objectius.

Marca personal

L’estratègia de ‘Branding’ és generar exposició i coneixement de la marca entre els usuaris, que sigui coneguda i construir una determinada imatge de marca, és a dir, un determinat posicionament i la projecció d’uns valors. Es tracta d’augmentar la notorietat de la marca i el Top of Mind.

Generació de Leads

L’estratègia amb l’objectiu de ‘Generar Leads’ és per generar oportunitats comercials o potencials clients. El tipus de ‘lead’ depèn del tipus de negoci u objectiu específic marcat. Es pot considerar ‘lead’ qualsevol acció que demostri l’interès del potencial client i que sigui valorada per l’empresa com a tal.

Fidelització de clients

L’estratègia amb l’objectiu de fidelització de clients s’aplica per mantenir que els clients de l’empresa segueixin consumint els seus productes o serveis. Aconseguir que els clients se sentin identificats amb la marca i que el seu veritable compromís sigui que parlin bé de la marca, que la recomanin.

Publicacions Recents