Estratègies i accions de Màrqueting en les xarxes socials per ajudar a aconseguir objectius professionals

En l’ecosistema digital s’han de traçar estratègies i accions de Màrqueting en les xarxes socials per a obtenir el màxim partit a aquestes plataformes que ja formen part del nostre entorn professional per a comunicar marca i generar negoci.

El Social Media Marketing (SMM) o Màrqueting en les xarxes socials és tot tipus de comercialització que té lloc en les plataformes de les xarxes socials.

El SMM és molt necessari per a les marques professionals o personals realitzat amb una bona planificació estratègica, i aquesta sempre, alineada a l’estratègia general.

Estratègies en Social Media

Existeixen diferents estratègies en mitjans socials, i els resultats dependran de les que es duguin a terme:

 • Posicionament de marca.

 • Reconeixement de marca.

 • Atenció al client. Ha d’estar ben estructurada, establerta una metodologia i coneguda pels seus membres. Ha d’oferir un rigorós procés d’atenció al client en els mitjans socials.

 • Promoció de contingut propi amb diferents objectius (visibilitat, augment de seguidors, generació de leads, conversió a vendes…).

 • Mostrar la cultura de l’empresa.

 • Fidelització dels clients.

 • Fomentar la contractació de talent.

 • Convertir les plataformes en punts d’informació útils per a les persones que usen els productes o serveis professionals.

 • Promoció i venda de productes o serveis professionals (Social Media Selling).

Auditoria social

El primer que s’ha de fer és una anàlisi de la situació actual realitzant una auditoria social i analitzant les plataformes, independentment de la situació en què es trobi la marca:

 • Canals actius.

 • Millors canals, millors uns que uns altres.

 • Tipus de publicacions que han funcionat millor que unes altres en el passat.
 • Qualitat de l’audiència i la importància que té aquesta per a la marca.
 • Canales que es necessiten millorar.

Entendre i adaptar-se a les plataformes i als seus públics

Conèixer els formats, el públic, els algorismes i els tipus de missatges de les plataformes. Han de ser adaptats de manera adequada per a obtenir el major interès, engagement i trànsit.

Definir quins temes no es poden publicar

La publicació de determinats continguts pot convertir-se en una arma de doble tall i pot acabar sent perjudicial per a la marca personal o professional; o empresa o organització. Les xarxes socials poden ser un espai per a difondre bones idees, però a vegades no val la pena córrer el risc, per la qual cosa s’ha d’estar ben preparat, conèixer els valors de la marca i aconseguir que els seguidors vulguin veure els productes o serveis de manera activa, però sense crear cansament.

Accions en Social Media

Algunes accions que es poden fer en xarxes socials, sempre depenent dels objectius i del tipus de marca de què es tracti, del moment en el qual es trobi i del tipus d’estratègia que es decideixi aplicar:

 • Per a començar, definició dels objectius SMART per a l’estratègia en xarxes socials.
 • Crear els propis canals i promocionar-los a través d’altres mitjans com a correu electrònic, incorporant les icones de les xarxes socials pròpies i els enllaços en el lloc web, en els cartells de les botigues físiques, etc.
 • Facilitar als usuaris a través d’altres vies de comunicació la disposició de canals socials.
 • Publicar sobre els productes o serveis professionals amb objectiu d’augmentar les vendes en botigues físiques i en línia.
 • Publicar contingut aliè i no sols propi per a fomentar relacions amb aquestes altres persones.
 • Generar engagement amb els seguidors creant contingut rellevant per a aquests, que siguin emocionalment atractius per a afavorir al fet que es comparteixin. Crear contingut social rellevant implica especialitzar-se en quelcom relacionat amb els productes, serveis o marca per a arribar a més persones. Per a això s’ha d’investigar quines són les fortaleses, mostrar ser interessants i mostrar ser útils. També, la marca personal o professional es pot preguntar Què és el que fa diferent per a poder destacar-ho en les publicacions? Quins són els temes sobre els quals es té major coneixement, que poden ser únics i útils?

 • Organitzar promocions i concursos de caràcter social.

 • Definir el pressupost d’inversió publicitària en social media.
 • Crear campanyes de pagament específiques amb l’objectiu d’augmentar seguidors i vendes. Alguns canals amb els quals es pot fer una estratègia de mitjans pagats són Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, etc. per a arribar a grans audiències i tenen la capacitat de ser segmentades. És molt important que els anuncis siguin creats ad hoc per als respectius usuaris. Es necessita temps per a examinar cada plataforma detalladament i optimitzar els resultats per a guanyar en efectivitat.
 • Calendarització i programació de les publicacions enllaçat amb l’estratègia de màrqueting de continguts. Després de definir les estratègies, s’ha d’establir la freqüència amb la qual es publica, el canal, el tipus de publicació, la definició de l’audiència, elaboració de contingut nou o antic -però no desactualitzat-, etc.
 • Definir les mètriques a seguir. Seran important per a diferents empreses i d’acord amb els objectius estratègics decidir quins són més convenients en cada cas. Les mètriques més comunes, i sense entrar detalladament, són les de Seguidors (d’aquí la importància de publicar contingut rellevant), Abast (usuaris únics, que veuen la publicació i ha d’encaminar-se al compliment de la campanya), Engagement o compromís (clic en les publicacions, pot traduir-se en un like o un share o una visita a la pàgina web) i Trànsit (vital si es té com a objectiu portar als usuaris al lloc web i fonamental que quan arribi realitzi el que es desitja).

 • Monitorar les accions sempre. Analitzar amb les eines de social listening per a mesurar els resultats del treball per a assegurar-se que el màrqueting en les xarxes socials està orientat als resultats.
 • Continuar adaptant l’estratègia basada en l’anàlisi dels resultats obtinguts.
 • Crear, innovar i provar coses noves; i continuar analitzant i adaptant.

Les xarxes socials són un dels pilars de les noves tecnologies

El màrqueting sempre està en continua adaptació a les noves tecnologies. Les xarxes socials, encara que ja no siguin un fenomen nou i ja formen part de la nostra vida diària, són un dels pilars fonamentals en els quals se sustenta el màrqueting digital. Altres pilars imprescindibles serien el màrqueting de contingut, l’e-mail màrqueting i el networking.