Blog

Dominar l’Art de l’Estratègia de Marca alineada amb el Pla de Negoci

Descobreix com dominar l'art de l'estratègia de marca alineada amb el pla de negoci per diferenciar-te de la competència, captivar el teu públic i generar un major trànsit cap al teu lloc web. Aprèn enfocaments innovadors, eines digitals i avaluació de resultats per impulsar la teva marca.

El canvi en la manera de gestió del màrqueting i com es competeix

En l'evolució i l'adaptació al canvi. les marques han de tenir en compte la forma amb la qual es relacionen amb el seu entorn, la seva diferenciació, l'enfocament, la comunicació estratègica,... perquè ha canviat la manera de gestió del màrqueting i com es competeix en el mercat.

Estratègies i accions de Màrqueting en les xarxes socials

En l'ecosistema digital s'han de traçar estratègies i accions de Màrqueting en les xarxes socials per a obtenir el màxim partit a aquestes plataformes que ja formen part del nostre entorn professional per a comunicar marca i generar negoci.

Crear una arquitectura de canals digitals dels mitjans eficaç

El màrqueting digital assoleix resultats positius si s’aconsegueix crear una arquitectura de canals digitals dels mitjans eficaç que inclogui el necessari i no tingui un límit d’identificació d’oportunitats. Després de definir el màrqueting mix de mitjans de comunicació, el següent serà l'elecció dels canals.

Generar Leads amb una estratègia de convergència de mitjans

No podem treballar el nostre màrqueting el més eficaçment i eficientment possible amb un sol mitjà, i molt menys amb un sol canal de màrqueting, per la qual cosa és necessari generar leads amb una estratègia de convergència de mitjans de comunicació pagats, propis, guanyats i compartits.

Pla de màrqueting amb combinació de mitjans i embut de conversió

El Pla estarà basat en la combinació de mitjans i embut de conversió. Es tracta de la utilització d'estratègies Outbound Marketing i Inbound Marketing. És a dir, atansar els usuaris amb la combinació òptima de l'estratègia de mitjans de comunicació i amb el Funnel de màrqueting.

Màrqueting educacional per a iniciar estratègia Lead Nurturing

El màrqueting transaccional o màrketing de resultats (Performance Marketing) té com a objectiu la generació de vendes de forma directa, però hem de fer màrqueting educacional per a iniciar l'estratègia de Lead Nurturing, el procés de relacions de valor amb els nostres usuaris en cada etapa del Purchase Funnel.

SEO i SEM estratègies de posicionament i màrqueting en cercadors

En màrqueting digital, SEO i SEM són imprescindibles per al posicionament i visibilitat d’un web en la pàgina de resultats dels cercadors. Es poden combinar les dues estratègies de manera conjunta i coordinada per aconseguir un millor resultat? Quines són les principals diferències?.

Màrqueting de continguts de qualitat per generar interès

El veritable desafiament per ser efectius i desenvolupar un pla de màrqueting de continguts per atreure als usuaris és la creació de continguts de qualitat que generin el seu interès i els aportin valor. A més, aquests es podran compartir a les xarxes socials per portar trànsit cap al nostre web o blog.