Generar Leads amb una estratègia de convergència de mitjans de comunicació

No podem treballar el nostre màrqueting el més eficaçment i eficientment possible amb un sol mitjà, i molt menys amb un sol canal de màrqueting, per la qual cosa és necessari generar leads amb una estratègia de convergència de mitjans de comunicació.

No podem dedicar-nos solament a fer SEO i oblidar-nos de totes les altres eines. És aquí quan entra en acció la convergència de mitjans. Són 4 mitjans: Els pagats (Paid Media), els propis (Owned Media), els guanyats (Earned Media) i els compartits (Shared Media) que faran la campanya de màrqueting molt més adequada i completa per a la generació de trànsit i leads. Però no tan sols resulta necessari que els nostres potencials clients ens trobin i ens coneguin, es tractarà també d’aconseguir engagement, directament o indirectament.

Definició de Paid Media, Owned Media, Earned Media i Shared Media

Podem definir els mitjans de la següent manera:

Mitjans pagats (Paid Media)

Són els mitjans pagats. Són aquells mitjans els quals es paga per l’espai publicitari convencional offline i online. Seran doncs, les xarxes socials de pagament (Social Media Ads), Googe AdWords u altres tipus de cerques o publicitat Display, afiliació, etc. Es poden utilitzar amb finalitats de SEO i també per a PPC. Hauran de fer servir paraules claus, crides a l’acció i el contingut relacionat amb la cerca de l’usuari. Els mitjans pagats com fonts de trànsit o conversions cada vegada apliquen tècniques més avançades de segmentació com el Retargeting o el Real Time Bidding.

Mitjans propis (Owned Media)

Són els mitjans propis de la marca. Aquest és el contingut que crea la marca. Els perfils socials propis, però també aquells espais i punts de contacte de la marca: tenda, Call Center, camions de distribució, etc. Website, Blog Posts, descàrregues gratuïtes que es poden aconseguir (Ebooks), continguts per aconseguir SEO.

Mitjans guanyats (Earned Media)

Són els mitjans guanyats. Aquí és on el client arriba al canal. Influencers Relations, Blogger Relations, Testimonials, Word of Mouth (WOW) (boca a boca), comunicats de premsa, Buzz (soroll), continguts virals. Es tracta doncs de les xarxes socials, blogs, etc., on el públic parla, comenta, dialoga entre ells, però sense la participació de la marca.

Mitjans compartits (Shared Media)

Mitjans compartits. Seguir i compartir el contingut dels principals influencers del sector. Participar en grups de Linkedin u altres sectors verticals. El nostre ‘Network’ podria potencialment abastar milers de persones per aconseguir clics o descàrregues contingut nostre. Alineació de continguts amb altres marques o mitjans que posseeixin valors de marca estimats (‘Likes’ (m’agrada), ‘Shares’ (comparticions), etc.). Social Media (Twitter, Facebook, Linkedin, Pinterest, etc.).

Les campanyes de publicitat en mitjans de pagament i la repercussió aconseguida a través d’accions en els mitjans guanyats ens portaran trànsit cap a cadascun dels nostres canals propis de comunicació. La idea és poder assolir el màrqueting mix de mitjans per aconseguir els millors resultats.