Arribar al Màrqueting Mix ideal de mitjans per tenir èxit amb una correcta selecció d’aquests

La qüestió és arribar al màrqueting mix ideal de mitjans per tenir èxit, és a dir, conèixer el percentatge de cadascun dels components que formen la convergència de mitjans. Dependrà de diferents factors com el sector o el pressupost, etc. Però també, haurà de decidir-se d’acord amb els objectius establerts i les estratègies que s’hauran d’aplicar per aconseguir-los.

Són 4 mitjans: Els pagats (Paid Media), els propis (Owned Media), els guanyats (Earned Media) i els compartits (Shared Media). Haurem de conèixer els mitjans i indagar sobre el percentatge de components adequat per a determinar el que més ens interessi per assolir el flux suficient de leads (clients potencials) que ens hàgem marcat com a objectiu i que puguin ser més endavant susceptibles de convertir-se en clients.

Passes a seguir i coneixements

Decidir com atreure els usuaris. És a dir, decidir els mitjans. Serà molt important seleccionar cada mitjà pel qual ens aportarà, i segons els objectius que s’hagin establert en cada etapa del Consumer Journey. Per tant, haurem de preguntar-nos el que aconseguim amb cada mitjà, des de la notorietat, a la prescripció.

També podrem utilitzar els mitjans seguint el criteri d’abast versus l’afinitat. La decisió d’aplicar els mitjans d’acord amb els canals o punts de contacte amb els usuaris serà fonamental per tenir el màxim abast, però tenint en compte l’afinitat que facilitarà el contacte, la connexió, i que potenciarà la persuasió de cada mitjà.

Resulta molt necessari conèixer les necessitats que tenen la marca per poder determinar una selecció adequada dels diferents canals. És a dir, la marca ha de saber el percentatge que té la marca de coneixement, de consideració, de l’avaluació activa dels usuaris sobre la marca, de les seves compres (ocasionals o recurrents) i, podríem afegir, l’experiència de compra, per a seleccionar correctament els canals idonis.

Per altra part, haurem de dotar i definir a cada mitjà d’un rol.

I tindrem en compte que la selecció de mitjans no s’efectuarà seguint el criteri de si és un mitjà online u offline, sinó que ambdós són complementaris.

La marca haurà de saber què passa al canal principal de venda.

Estratègia i coordinació de mitjans

Cada negoci i cada campanya necessitaran una estratègia multifacètica que inclogui els mitjans pagats, propis, guanyats i compartits, independentment de la seva mida o pressupost i intentar aconseguir de forma eficient que els usuaris compleixin amb l’objectiu marcat. La coordinació de mitjans i la seva posta en funcionament conjunt és indispensable i els resultats s’amplifiquen de forma considerable.

Si no es disposa de pressupost i els objectius no són massa ambiciosos, es pot iniciar una campanya amb una petita inversió, però amb una estratègia per tots els canals i adequada per cada fase del funnel. L’One-Trick Pony’ d’utilitzar només eina de SEO o PPC pel teu compte no pot arribar als objectius que s’estableixin. Per als mitjans guanyats i compartits, serà difícil, en alguns casos, atribuir qualsevol avantatja, o en conversions en mitjans de comunicació socials i engagement. Per aquesta raó, utilitzarem l’opció de l’embut multicanal a Google Analytics, per donar-nos una millor idea de com aquests canals poden estar ajudant en les conversions a la baixa. Alguns d’aquests tindran un impacte directe en la generació de leads, com els comunicats de premsa, i algunes activitats socials es poden seguir i atribuir directament.

La utilització dels canals dels mitjans necessita tenir una estratègia. Per això, és molt important disposar d’una estratègia de l’arquitectura de canals.