L’aplicació del Màrqueting de continguts de qualitat per generar interès i atreure al target.

El Màrqueting de continguts o Content Marketing és l’art de generar contingut i és molt important per tenir èxit a l’hora de comunicar novetats, promocions, accions concretes. L’aplicació de Màrqueting de continguts de qualitat per generar interès. Es tracta de fer de cada contingut el Rei de les estratègies de màrqueting i convertir-lo en l’eina de comunicació bidireccional. Per aquest motiu, cal disposar d’una bona estratègia digital. S’haurà de definir correctament el nostre pla de màrqueting.  Ens ajudarà amb el posicionament en determinades busques en els cercadors, i l’elaboració del Calendari Editorial per Màrqueting Digital. La planificació de continguts ens permetrà generar oportunitats de venda dels nostres serveis.

Com en altres estratègies de màrketing cal definir el target per iniciar estratègia de Social Media Marketing, és a dir, conèixer el públic objeciu o l’audiència. És molt important tenir clar quin és l’objectiu que es persegueix perquè la comunicació tingui una intenció de branding, generació de tràfic, generar leads o fidelització de clients. Saber el què es vol aconseguir des del principi amb el Màrqueting de continguts, i orientar la comunicació cap al seu compliment.

Estar a les xarxes socials implica saber a qui ens dirigim, quin tipus de missatge volem comunicar, amb quina freqüència volem publicar i quins són els nostres objectius. Amb tot això, serà imprescindible disposar d’un Calendari Editorial per Màrqueting Digital, un pla clar i definit per a què l’estratègia de continguts sigui eficaç.

Creació de contingut de valor

“Escrigui alguna cosa que valgui la pena llegir o faci alguna cosa de la qual valgui la pena escriure” –Benjamin Franklin.

Avui en dia tots som escriptors. El veritable desafiament és aconseguir ser efectius en la nostra comunicació diària. És fonamental escriure amb precisió, brevetat i claredat. També és molt important posar-hi passió. Amb el Màrqueting de continguts haurem d’aportar valor per atreure l’atenció de l’usuari cap a les nostres webs i blogs de forma innovadora i actual.

Ser constants i imaginatius

La constància també és una virtut. Es tracta de no abandonar mai i tenir presència constant online i a les xarxes socials. Generar contingut de qualitat adaptat a cada una de les xarxes, però similar per crear una sensació de coherència. Això no vol dir que el contingut no pugui ser variat, sinó tot el contrari perquè la intenció és generar interès als seguidors. Per això, té importància establir un calendari de publicacions i tenir-lo al dia amb les novetats i els temes d’interès.

La imaginació i l’originalitat és imprescindible per la creació de contingut propi i únic. És vital optimitzar els textos utilitzant keywords i títols atractius que poden generar viralitat per si mateixos; Podem personalitzar i humanitzar el to de la comunicació, que l’usuari sàpiga que hi ha algú a l’altre costat. Sempre amb l’esperit de superació per atreure el target i aconseguir l’objectiu definit. Podrem augmentar el compromís amb l’audiència. També generarem més tràfic de qualitat perquè Google ens tindrà en compte. Ens diferenciarem de la competència i fer de la web o blog una eina de consulta, no importa si es tracta d’un blog personal o corporatiu. Per això, és perquè fer un blog et porta directe al cel, però ha quedat clar que necessitem l’aplicació de Màrqueting de continguts de qualitat per generar interès.

A més, es podrà crear un informe de continguts i mesurar-ne l’impacte i la repercussió a través de l’anàlisi constant amb el Marketing Analitycs per modificar l’estratègia de continguts.

Es pot viralitzar els articles no únicament escrivint i escrivint… També es pot fer amb la creació de vídeos al canal de YouTube, incloure imatges, il·lustracions i infografies que aportin dinamisme, podcasts i entrevistes d’àudio.

Compartir i difondre el contingut a les xarxes socials

La difusió del nostre contingut a les xarxes socials ens ajudarà a aconseguir els nostres objectius de màrqueting i generà també engagement entre els nostres seguidors i incrementar-ne el nombre.

No ens podem oblidar que en una bona estratègia de Màrqueting de continguts, a més de tenir en compte a l’audiència, és bo escoltar-la. Per tant, és necessari tenir una escolta ‘activa’ que ens guiarà i marcarà les pautes a seguir.

Es poden compartir tant els èxits com els fracassos perquè els usuaris es sentin identificats amb nosaltres. Es pot ser creatiu, però també és necessari revisar, reciclar i transformar antics continguts en actuals. A més, verificar possibles errades o enllaços que no funcionin.

No sempre el contingut ha de ser propi. Es pot compartir, i és molt interessant, contingut publicat en altres blogs o xarxes, de la mateixa manera que ens agrada que ho facin del nostre. Fer recomanacions i, evidentment, mencionant la font, fent-los partícips del nostre pla de Màrqueting de continguts, i conseqüentment, de la nostra estratègia de comunicació en general. L’aplicació de Màrqueting de continguts de qualitat per generar interès és fonamental en un món digital. Així ho hem volgut explicar al Blog Màrqueting Digital Lluís Torné.

Del Màrqueting de continguts podem trobar 20 términos imprescindibles sobre Marketing de Contenidos.